שאלות נפוצות

תשובות לשאלות נפוצות

 

נהלי רכישה ואבטחה

1. האם כאשר אני מבצע/ת רכישה של כרטיס/ים באתר הרכישה מאובטחת?

רכישת הכרטיס/ים באמצעות אתר זה הינה מאובטחת, עיריית חריש נוקטת בכל האמצעים הדרושים למניעת חדירתם האפשרית של גורמים עוינים (לרבות תוכנות זדוניות ווירוסים), אשר עלולים לגרם נזק לאתר או למשתמשים בו.

2. האם אני יכול/ה לשלם בכרטיס אשראי?

התשלום מתקבל על ידי תשלום בכרטיס אשראי תקף (אתר זה עובד עם כל סוגי כרטיסי האשראי למעט כרטיס האשראי של חברת דיינרס/Diners). כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה כולל עלות מע"מ.

3. האם אני יכול/ה לשלם במזומן?

ניתן לשלם במזומן במרכז תרבות ופנאי, רח' שוהם 73 בימים א'-ה' 19:00-15:30 או בטלפון 04-6186352 בימים א'-ה' 13:00-10:30

4. האם אני יכול/ה לשלם דרך העברה בנקאית או שיק?

לא

5. איך אני יודע/ת שהסתיים בהצלחה תהליך רכישת הכרטיס/ים?

בסיום תהליך הרכישה תוצג על גבי המסך אישור הזמנה שתהווה את האסמכתא לרכישה, והכרטיס/ים יישלחו למייל שצורף בפרטי המזמין. במידה ולא יופיע מסך זה, נדרש המשתמש להשלים את הפרטים החסרים ו/או לשנות פרטים שגויים באתר.

6. האם אני נדרש/ת להביא את האסמכתא של אישור התשלום ליום האירוע?

האדם שרכש את הכרטיס/ים נדרש להביא את האסמכתא שהתקבלה ליום האירוע או להציג ברקוד רכישה שהתקבל במערכת למכשיר הנייד

7. אם אני לא קיבלתי אישור הזמנה דרך האתר אני זכאי/ת להיכנס לאירוע?

במידה ולא הוצג במייל אישור הזמנה, העירייה לא תהיה חייבת לספק לאדם אישור כניסה לאירוע.

8. האם אני יכול/ה לשנות את אמצעי התשלום לאחר הליך רכישת הכרטיס/ים?

לא.

9. האם אני מקיימ/ת עם עיריית חריש יחסי עובד מעביד/סוכנות/שותפות עם רכישת הכרטיס/ים?

לא מתקיימים בין המשתמש/ת באתר ובין עיריית חריש יחסי עובד מעביד/יחסי סוכנות/יחסי שותפות כמשמעותם על פי כל דין.

10. האם כאשר אני רוכש/ת את המושבים עיריית חריש מחויבת לספק לי את המושב?

במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות הישיבה שנבחרו והלקוח/ה נותנ/ת את ההסכמה לכך מראש.

11. אם אני בעל/ת מוגבלות או נכה מהו נוהל רכישת הכרטיס/ים?

נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, צריכים להסדיר את ההזמנה דרך מזכירות מרכז תרבות ופנאי דרך מספר הטלפון 04-6186352 ולעדכן מבעוד מועד על המגבל/ות ו/או הצרכים.

 

פרטים אישיים

12. האם אני חייב/ת לתת פרטים אישיים בדף התשלום?

הרכישה באתר מחייבת מסירת פרטים אישיים של המזמין (שם פרטי ומשפחה, מספר פלאפון ואימייל) כנדרש בדף התשלום.

13. מה קורה במידה שאמסור פרטים שגויים?

במידה שימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי עיריית חריש להבטיח את אספקת הכרטיס/ים שנרכש/ו.

14. האם אני יכול/ה להעביר את הכרטיס/ים לאדם עם פרטים מזהים אחרים?

הכרטיס/ים ואישור ההזמנה הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

15. האם הפרטים האישיים שלי נשמרים במערכת?

עם סיום הליך הרכישה פרטי המשתמש/ת מצורפים למאגר המידע של המערכת לצורך אימות עתידי של פרטי המשתמש/ת בכניסה לאירוע/ים.

16. האם עיריית חריש יכולה למסור את הפרטים האישיים שלי?

עיריית חריש לא תמסור מיוזמתה פרטים אישיים לצד שלישי, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כך על פי צו שיפוטי או אם היא תעמוד בפני איום בהליך משפטי (אזרחי או פלילי) בגין מעשים לא חוקיים שבוצעו באתר. במקרים אלו, העירייה רשאית למסור את הפרטים לצד הטוען שנפגע או שהעירייה תפעל בהתאם להוראותיו של בית המשפט.

17. איזה בית משפט קובע בענייני מחלוקת?

ההכרעה בכל מקרה של מחלוקת בין המועצה למזמין תהיה תחת סמכות השיפוט של ביהמ"ש בחדרה או בחיפה על פי דיני ישראל.

18. האם פגיעה אפשרית של חשיפת הפרטים האישיים שלי מקנה אופציה לטענה, דרישה ו/או תביעה עתידית?

כיוון שלא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט למשתמש/ת לא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד עיריית חריש ו/או מי שמטעמה עקב פגיעה, תקלה או שיבושים, שעלולים להביא לחשיפת פרטי המשתמש (כפי שנמסרו על ידו לאתר זה).

 

מדיניות ביטולים וזיכויים

19. מהי מדיניות ההחזר ודמי הביטול של הכרטיס/ים?

בקשת ביטול הגעה לאירוע בזמן שלפני זמן של 72 שעות לפני תחילת האירוע דרך בקשה של "טופס בקשת ביטול", חשבון המזמין יחויב ב-5% מגובה העסקה ושאר הסכום יוחזר דרך אמצעי התשלום שהאדם שילם דרכו מלכתחילה, אין החזר כספי מלא על ביטול כרטיס/ים.

20. מהו הטווח שלא ניתן לבטל את הכרטיס/ים?

בין הזמן של 72 שעות עד תחילת האירוע לא ניתן לבטל את הכרטיס/ים והרוכש יחויב במלוא הסכום.

21. האם אני יכול/ה לקבל החזר כספי מתחת ל-72 במקרה של פטירה/ פיגוע טרור/ תאונה/ אסון טבע/ מחלה מדבקת/ חיוב לבידוד?

במקרים אלו יש צורך למלא "טופס בקשת ביטול", לציין את פרטי המקרה המתואר ולהציג אישורים רפואיים/מדיניים וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין.

22. האם אני יכול לבטל כרטיס/ים בודד/ים ברכישה מרוכזת?

לא.

23. אילו פרטים אני חייב/ת למלא כדי לבטל את העסקה?

בקשת הביטול תתבצע על ידי מילוי "טופס בקשת ביטול", לאחר הגשתו ואישורו מטעם הגורמים המוסמכים בעירייה הכרטיס/ים שנרכש/ו יבוטלו.

24. מה אסור לי לעשות אם אני רוצה לבטל את הכרטיס/ים?

עם בקשת הביטול דרך "טופס בקשת ביטול" חל איסור לעשות שימוש בברקוד.

25. תוך כמה זמן אני אקבל את הזיכוי?

הזיכוי יבוצע עד 14 ימי עסקים.

26. אם אני לא הגעתי למופע מקנה לי החזר כספי או החלפת כרטיס/ים?

במקרה של אי הגעה למופע לא יינתן זיכוי כספי או אפשרות להחלפת כרטיס/ים.

27. האם כאשר עיריית חריש מבטלת את האירוע היא מחזירה את הכסף על הכרטיס/ים?

במקרה של ביטול אירוע על-ידי עיריית חריש, הרוכש יקבל החזר כספי מלא באמצעות התשלום איתו ביצע את ההזמנה.

28. האם אני יכול להחליף כרטיס/ים שהוזמנ/ו לאירוע/מועד מסוים לאירוע/מועד אחר?

 לא.

29. מה קורה במקרה שאיבדתי את הכרטיס/ים?

אובדן כרטיס/ים לא יזכה את בעליו בהחזר כספי או לחילופין באפשרות כניסה למופע.

 

עיצוב, פעילות ושינוי של התקנון

30. האם התמונות המופיעות באתר ממחישות את האירוע העתידי שאראה? 

המידע, התמונות והאירועים המופיעים באתר הינם לצורך המחשה בלבד, אין ולא תחול על העירייה כל אחריות בגין פרסום מטעה ו/או לא מדויק.

31. האם עיריית חריש יכולה לשנות את התקנון בכל עת?

עיריית חריש שומרת על זכותה לשנות תקנון זה בכל עת וללא כל התראה בהתאם לצרכיה.

32. באילו מקרים עיריית חריש יכולה להסיר מידע?

ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מידע על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת למשתמש הודעה מראש.

33. האם עיריית חריש יכולה להפסיק מתי שהיא רוצה את פעילות האתר/מכירת הכרטיסים?

עיריית חריש שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את פעילות האתר או מכירת הכרטיסים ללא כל התראה, במצב זה למשתמש לא תהא כל טענה או תביעה כלפיה.

מערכת למכירת כרטיסים