תקנון

תקנון רכישה וביטול כרטיסים

 

כללי

 1. התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד, השימוש בלשון זכר הינה מטעמי נוחות בלבד.
 2. המועצה המקומית חריש (להלן: "המועצה") שומרת על זכותה לשנות תקנון זה בכל עת וללא כל התראה בהתאם לצרכיה.
 3. הרוכש באמצעות אתר זה מצהיר כי הוא מודע לתקנון זה ומסכים לכל תנאיו, וכי לא תהיה לו או למי שמטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר, מפעיליו ו/או מי שמטעמם.
 4. המשתמש באתר מתחייב שלא להשתמש באתר זה למטרה שאינה חוקית או בניסיון להונות באחר או לגרום נזק לאתר.
 5. פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת כרטיסים המוצעים למכירה באתר בלבד.
 6. המועצה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מידע אשר מפר את האמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת למשתמש הודעה מראש.
 7. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין המועצה למזמין, תהיה לבית המשפט המוסמך חיפה או חדרה ותידון על פי דיני ישראל.
 8.  במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות הישיבה שנבחרו והלקוח נותן את הסכמתו לכך מראש.
 9. במקרים ומופעים מסוימים המועצה משמשת אך ורק כזרוע הארוכה של מפיקי / מארגני האירועים לשם פרסום האירועים, מכירת והפצת כרטיסי הכניסה /מנויים וכד` לאירועים בלבד ועל כן אין ולא תחול עליה כל אחריות בגין פרסום מטעה ו/או כל טענה בקשר עם תוכנו של האירוע, מיקום האירוע, הפרעות במהלך ו/או בקשר עם האירוע ואחריותם של המועצה הינה אך ורק לספק ללקוח את כרטיס/י הכניסה /מנויים שנרכש/ו על ידו ו/או לחלופין להשיב לו את כספו מקום בו בוטל אירוע זה או אחר, או לפי הוראת מפיק / מארגן האירוע, כמפורט בתקנון זה.
 10. נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, צריכים להסדיר את ההזמנה דרך מזכירות מרכז תרבות ופנאי דרך מספר הטלפון: 04-6186352 ולעדכן מבעוד מועד על המגבל/ות ו/או הצרכים.

 

ביצוע הרכישה

 1. רכישת הכרטיס/ים באמצעות אתר זה הינה מאובטחת.
 2. אתר זה מאשר ביצוע עסקה עם תשלום בכרטיס אשראי תקף (אתר זה עובד עם כל סוגי כרטיסי האשראי למעט כרטיס האשראי של חברת דיינרס/Diners). כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה כולל עלות מע"מ במועד ביצוע ההזמנה וייעשה על פי הפרטים שהוזנו.
 3. במקרים שבהם הפרט רוצה לשלם במזומן עליו לתאם פגישה עם מזכירות מרכז תרבות ופנאי דרך מספר הטלפון 04-6186352 בכתובת שוהם 73 חריש עד 24 שעות לפני תחילת האירוע ולא לנסות להזמין ישירות דרך אתר זה.
 4. לא ניתן לרכוש כרטיס/ים דרך העברה בנקאית או שיק.
 5. ביצוע העסקה עם כרטיס אשראי באתר זה, ייעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים של המזמין כנדרש בחוק בדף התשלום. על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה הוא מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. במידה שימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי המועצה להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו.
 6. יצוין כי ציון פרטי זיהוי שגויים אסורה על פי דין ומהווה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977.
 7. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
 8. עם סיום תהליך הרכישה וכהוכחה לאישור התהליך, יוצג על גבי המסך סיכום ההזמנה בצירוף מספר אסמכתא, והכרטיס/ים יישלחו למייל שצורף בפרטי המזמין בעת ההזמנה.
 9. במידה ולא יופיע מסך זה, נדרש המשתמש להשלים את הליך הרכישה באמצעות האתר, המועצה לא תהיה אחראית במידה והליך הרכישה לא הושלם כנדרש.
 10. לאחר ביצוע ההזמנה אין אפשרות להחליף את אמצעי התשלום שנבחר לאמצעי תשלום אחר.
 11. את האסמכתא שתתקבל עם הרכישה, יש להציג ביום האירוע בצירוף תעודה מזהה של בעל הכרטיס שממנו התבצעה רכישת הכרטיס/ים (הכרטיסים והאסמכתא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה).

 

אחריות ושמירה על הפרטיות

 1. עם רכישת הכרטיס/ים, הלקוח נותן את הסכמתו לקבל במייל ובסלולר כל המידע הקשור לרכישתו.
 2. פרטי המשתמש יצורפו למאגר רשימת התפוצה של המועצה, לצורך קבלת מידע עבור מופעים עתידים, מבצעים, קופונים וכיו״ב.
 3. ניתן לבטל זאת בכל עת ע״י הסרה מרשימת הדיוור או מסרונים.
 4. המועצה נוקטת בכל האמצעים הדרושים למניעת חדירתם האפשרית של גורמים עוינים (לרבות תוכנות זדוניות ווירוסים), אשר עלולים לגרם נזק לאתר או למשתמשים בו. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות של כל משתמש תישמרנה לעד. לכן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי שמטעמה עקב פגיעה, תקלה או שיבושים, לרבות כזו שתביא לפגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש (הפרטים כפי שנמסרו על ידו לאתר זה).
 5. מובהר כי המועצה לא תמסור מיוזמתה פרטים אישיים לצדדים שלישיים, אלא לפי צו שיפוטי בלבד אשר ניתן בבית המשפט המוסמך  בגין מעשים לא חוקיים שבוצעו באתר. במקרים אלו, המועצה תפעל בהתאם לצו השיפוטי סופי וחלוט.  

 

מדיניות החזר ודמי ביטול של הכרטיס/ים

 1. בקשת ביטול הגעה לאירוע בזמן שמעל 72 שעות לפני תחילת האירוע דרך בקשה של "טופס בקשת ביטול", חשבון המזמין יחויב ב-5% מגובה העסקה ושאר הסכום יוחזר דרך אמצעי התשלום שהאדם שילם דרכו מלכתחילה.
 2. בין הזמן של 72 שעות עד תחילת האירוע לא ניתן לבטל את הכרטיסים והרוכש יחויב במלוא הסכום.
 3. ניתן לבקש החזר כספי מתחת ל-72 במקרה של גילוי פטירה/ פיגוע טרור הנוגע למבקש באופן ישיר/ תאונה הנוגעת למבקש באופן ישיר/ אסון טבע/ מחלה מדבקת/ חיוב לבידוד, עם ציון של פרטי המקרה וההקשר הישיר שלו למבקש/ת כנדרש דרך "טופס בקשת ביטול" בשילוב הצגת אישורים רפואיים/רלוונטיים וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין.
 4. חשוב לציין כי עצם בקשת הביטול מטעם המזמין מהווה את אישורו והסכמתו של המזמין לחייבו בדמי ביטול, בקשת הביטול תתבצע רק על ידי מילוי "טופס בקשת ביטול", לאחר אישור הביטול אין לעשות שימוש בברקוד.
 5. הברקוד יבוטל וימחק מהמערכת לאחר שיאושר ביטול העסקה.
 6. הזיכוי בגין ביטול העסקה יבוצע עד 14 ימי עסקים.
 7. כמו כן במקרה של אי הגעה למופע לא יינתן זיכוי כספי.
 8. במקרה של ביטול אירוע על-ידי המועצה, הרוכש יקבל החזר כספי מלא באמצעות אמצעי התשלום איתו בוצעה ההזמנה.
 9. חשוב לציין כי לא ניתן לבטל כרטיסים בודדים ברכישה מרוכזת ולא ניתן להחליף כרטיס שהוזמן לאירוע/מועד מסוים לאירוע/מועד אחר.
 10. אובדן כרטיס הכניסה לא יזכה את בעליו בהחזר כספי או לחילופין באפשרות כניסה למופע.

 

מידע להמחשה

 1. המידע, התמונות והאירועים המופיעים באתר הינם לצורך המחשה בלבד, אתר זה מספק את שירותי מכירת הכרטיסים בלבד.

 

הפסקת פעילות האתר

 1. המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את פעילות האתר או מכירת הכרטיסים ללא כל התראה, במצב זה למשתמש לא תהא כל טענה או תביעה כלפיה.

 

יחסי הצדדים

 1. לא מתקיימים בין המשתמש באתר זה ובין המועצה יחסי עובד מעביד, יחסי סוכנות או יחסי שותפות כמשמעותם על פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה.
מערכת למכירת כרטיסים